نام و نام خانوادگي : رضا دلفان همتی

سمت :  سرپرست دهیاری

تحصيلات : فوق دیپلم عمران

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگي : جمشید دلفان محمدی

سمت : رئیس شورا

تحصيلات : فوق دیپلم کامپیوتر

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگي : یاسین دلفان همتی

سمت : نائب رئیس شورا

تحصيلات : کارشناسی حقوق

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگي : سید مجید دلفان حسینی

سمت : منشی

تحصيلات : کارشناسی ارشد

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

پرسنل دهیاری:

 

 

 

نام و نام خانوادگي : سید حمید دلفان حسینی

سمت : مسئول فنی

تحصيلات :  کارشناس عمران